The Extraordinary Trainer System | Achieve Performance

The Extraordinary Trainer System

7 Tips For Coaching Someone More Experienced Than You
7 Tips For Coaching Someone More Experienced Than You
Age & Leadership
Do Leadership Skills Decrease With Age? 3 Ways To Maintain Your Leadership License
The Extraordinary Trainer System- Banner


Εκπαιδευτής Ενηλίκων μέσα από ένα Εξαιρετικό Ταξίδι!

24-25 & 30 Οκτωβρίου, 2018

Θα έχετε δει, ίσως, πολλές φορές ανθρώπους να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ή εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και να μην καταφέρνουν να πεισθούν, να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν τη νέα γνώση που λαμβάνουν.

Το έργο ενός εκπαιδευτή - είτε κάποιος έχει επίσημα αυτόν τον ρόλο ή μπαίνει σε αυτόν τον ρόλο περιστασιακά - είναι να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης των εκπαιδευομένων και να διασφαλίσει ότι θα καταφέρουν να θέσουν σε εφαρμογή όσο το δυνατό περισσότερα, ταχύτερα, καλύτερα και αποδοτικότερα αυτά που έμαθαν και με μετρήσιμο αντίκτυπο στα επιδιωκώμενα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Το καινοτόμο σύστημα "Extraordinary Trainer" μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και ωφέλιμα τους ανθρώπους σας που έχουν τον ρόλο του εκπαιδευτή να μπορούν να κάνουν επιτυχημένες εκπαιδεύσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο και ορατά αποτελέσματα στους ανθρώπους σας.
Το σύστημα βασίζεται σε παγκόσμια πολυετή επιστημονική έρευνα και πρακτική εμπειρία που συγκεντρώνει τις καλύτερες πρακτικές και σύγχρονες μεθοδολογίες. Διεξάγεται από έμπειρους εισηγητές και συμβούλους - που έχουν συμβάλει και στην εξέλιξη του συστήματος - διαμορφώνοντας ένα μοναδικό εκπαιδευτικό ταξίδι με άμεσα αποτελέσματα.

Σημαντική Σημείωση: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συμπληρώστε άμεσα την αίτηση συμμετοχής παρακάτω.

Πληροφορίες

Αναπτύξτε τους δικούς σας ικανούς και αποτελεσματικούς εσωτερικούς εκπαιδευτές δημιουργώντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την εταιρία σας!

Οι εκπαιδευτές είναι πρακτικά ή θα έπρεπε να είναι εσωτερικοί σύμβουλοι για τον οργανισμό σας εφόσον είναι σε θέση να επηρεάζουν άλλα άτομα και ομάδες. Μπορούν να λειτουργήσουν ως μοναδικά αποτελεσματικοί συντελεστές στο να:
• Διαχειρίζονται και να Προάγουν αλλαγές
• Εξασφαλίζουν τη σωστή μεταφορά γνώσης στην δουλειά βοηθώντας στην ανάπτυξη ικανότητας, ταχύτητας και ευελιξίας
• Βοηθήσουν στην έμπνευση και παρακίνηση ομάδων
• Εντοπίζουν νέα ταλέντα
• Αντλούν πληροφόρηση για το κλίμα και τις προκλήσεις των ανθρώπων του οργανισμού
• Αντλούν ιδέες και λύσεις για την επίλυση προβλημάτων
• Συνδέουν τις εκπαιδεύσεις με τις επιχειρησιακές ανάγκες
• Επηρεάζουν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα μέσα από την αποτελεσματική εκπαίδευση των ανθρώπων

Το σύστημα «Extraordinary Trainer» δεν αποτελεί ένα απλό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί την αρχή μιας μοναδικά αποτελεσματικής μεθοδολογία διαμόρφωσης νοοτροπίας εκπαιδευτών – συμβούλων που μπορούν να συμβάλλουν στρατηγικά στην αποτελεσματικότητα των ανθρώπων και του οργανισμού.

Και μετά τι;


Το πρόγραμμα ακολουθείται προαιρετικά και από δύο άλλες σημαντικές ενότητες:

Designing Learning for Maximizing Results: Σχεδιασμός Εκπαίδευσης για Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων
Extraordinary Coach: Σύστημα που βοηθά τους εκπαιδευτές να μπορούν να διεξάγουν 1:1 συναντήσεις ανάπτυξης για συστηματική καθοδήγηση νεοπροσληφθέντων, ταλέντων με σχεδιασμό διαδοχής, feedback sessions στο πλαίσιο διεξαγωγής αξιολογήσεων ή 360ο surveys κ.α.

Οι παραπάνω ενότητες διεξάγονται κυρίως ενδοεταιρικά.
Οι νέοι ή ακόμα και οι παλαιότεροι εισηγητές σας:

• Αντιλαμβάνονται τη σημασία και την επιρροή του ρόλου του εκπαιδευτή μέσα σε έναν οργανισμό
• Ανανεώνουν τον τρόπο προσέγγισής τους με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους
• Βιώνουν το προτρεπτικό περιβάλλον εκμάθησης της Achieve Performance στο οποίο εκπαιδεύονται να δημιουργούν και οι ίδιοι στις εκπαιδεύσεις τους
• Ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και την μεταδοτική τους ικανότητα ώστε να μπορούν να έχουν απήχηση σε πιο απαιτητικές ομάδες ή καταστάσεις πρόκληση
• Μαθαίνουν να αιχμαλωτίζουν την προσοχή και τη συμμετοχή των συμμετεχόντων από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, κουλτούρες, εμπειρίες κτλ.
• Διδάσκονται τις αποδοτικότερες μεθόδους εκπαιδεύσεις, προσαρμόζοντας το επίπεδο αλλά και το περιεχόμενο ανάλογα με την εκπαιδευόμενη ομάδα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
• Εξασκούνται μέσα από διάφορες δραστηριότητες και παρακολουθούν τον εαυτό τους σε βιντεοσκοπημένα sessions πρακτικής παρουσίασης, αναλύοντας την προσωπική τους απόδοση και λαμβάνοντας χρήσιμες συμβουλές από τους συνάδελφους-συμμετέχοντες και τον εισηγητή
• Παίρνουν πρακτικά εργαλεία και έξυπνα tips για να δημιουργούν ένα ευχάριστο και αποτελεσματικό περιβάλλον εκμάθησης
• Διαμορφώνουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και αυτό-βελτίωσή τους

Από την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα πάρουν επίσης:

• Εύχρηστο και πρακτικά δομημένο υλικό για χρήση μετά από το πρόγραμμα
• Έκθεση Αυτό-αξιολόγησης με συμβουλές και κατευθύνσεις
• Έκθεση Επικοινωνιακού προφίλ για ανάπτυξη επικοινωνιακής ευελιξίας
• Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις από το πρόγραμμα
• Μηνιαία ενισχυτικά e-mail με πρακτικές κατευθύνσεις, webinars και υλικό για διάρκεια ενός έτους (12 reinforcement injections)
Κόστος Συμμετοχής: €550*/ άτομο

• Early Bird: €450*/άτομο για εγγραφές και πληρωμή συμμετοχής έως 1/10/2018

• Για περισσότερους από έναν συμμετέχοντες θα υπάρξει 30% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής του δεύτερου ατόμου επί του αρχικού κόστους συμμετοχής: €385/άτομο

Σημαντικές Σημειώσεις: • Η εκπαίδευση με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων εξαιρείται του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την ΠΟΛ 1285
• Το πρόγραμμα μπορεί να μπει στην επιδότηση του ΟΑΕΔ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις από πλευράς της εταιρίας σας.

Προαιρετικά: 1,5 ώρα 1:1 coaching: €200/άτομο πλέον ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και αποστείλτε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@achieveperformance.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ: (+30) 210 68 35 473

1) Προεργασία

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι κρίσιμης σημασίας να κάνουν μια προεργασία που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη δομή της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες τους αλλά κυριότερα και στην υποστήριξή τους μετέπειτα ώστε άμεσα να είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες εκπαιδεύσεις με αυτοπεποίθηση.

Η προεργασία αυτή θα περιλαμβάνει:
Σύντομο ερωτηματολόγιο συνέντευξης (online)
Ειδικό Ερωτηματολόγιο Αυτό-αξιολόγησης με στόχο την αποτύπωση κάποιων βασικών ικανοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, διαχείρισης και κινήτρων που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη καθοδήγησή των συμμετεχόντων και τη διαμόρφωση ενός πρακτικού προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης ώστε να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικοί εκπαιδευτές μεγιστοποιώντας τα δυνατά τους σημεία και βρίσκοντας πρακτικούς τρόπους διαχείρισης τυχόν περιοχών που μπορεί να τους δημιουργούν δυσκολίες. (online)
• Οδηγίες για την προετοιμασία μιας πολύ σύντομης παρουσίασης για τις δραστηριότητες έναρξης του προγράμματος.


2) Θεματικές Ενότητες

3) Βιογραφικά Εισηγητών:

Αλέξανδρος Αργυρόπουλος